Eliminacja Wojewódzka do MPP 18.03.2017 r.
2: H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL
 
 rundaprzeciwnicyrozd.liniakont
rakt
grawistlewzapis%wynik
bieżący
NSWE
 11:A Swoboda - A Bakalarz, 12.0 SL1WE3s×Es3-1-100 50.00%50.00%
 2WE2dNsA=-90 35.00%42.50%
 3WE2s×Ws5-3-800 10.00%31.67%
 23:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL4WE3hNd5+1-170 70.00%41.25%
 5WE5h×Eh2-2-300 50.00%43.00%
 6WE3dSd4+3-170 35.00%41.67%
 35:A Robak - S Osadnik, 22.0 SL7WE1sScA+2-140 10.00%37.14%
 8WE4hEcQ-1-50 0.00%32.50%
 9WE4hEd8-1-100 25.00%31.67%
 420:J Niemiec - J Wituszyński, 8.0 SL10NS4hEsK= -62015.00%30.00%
 11NS4hSdK-3 -15020.00%29.09%
 12NS6ntSs5-1 -10015.00%27.92%
 515:I Płocha - S Pawłowski, 7.0 SL13WE3ntEs3-1-100 35.00%28.46%
 14WE3dEsK+1 +13090.00%32.86%
 15WE3ntNhK-1 +10060.00%34.67%
 612:K Czerny - P Wnuk, 16WE4cWhK+1 +15055.50%35.97%
 17WE4sWc10-1-50 25.00%35.32%
 18WE1ntEs5+1 +12090.00%38.36%
 722:P Kuczera-Dyga - A Hermansdorfer, 12.0 SL19WE3ntWh5-1-100 30.00%37.92%
 20WE3ntEd4-1-100 20.00%37.02%
 21WE3ntSh5-1 +10039.00%37.12%
 818:J Pudlik - M Nicieja, 14.0 SL22WE3hEdA-1-100 55.00%37.93%
 23WE4sSd8=-620 40.00%38.02%
 24WE2sWhJ+1 +14010.00%36.85%
 917:J Prijma - M Antosz, 7.5 SL25WE3dSs8+3-170 85.00%38.78%
 26WE3dNs9+1-130 50.00%39.21%
 27WE4sNc3+2-480 90.00%41.09%
 107:J Michalski - R Goszcz, 8.0 SL/OP28WE2dSdJ+1-110 50.00%41.41%
 29WE3sWcQ+2 +20040.00%41.36%
 30WE6cEdK-1-50 33.50%41.10%
 114:K Gaweł - R Zając, 16.0 SL21WE5hWdK-2-100 100.00%43.00%
 22WE4sSdK-1 +5070.00%43.84%
 23WE2d×WhA-2-500 70.00%44.64%
 1221:T Bednarek - M Skulimowski, 12.0 SL24WE3ntSd9+2-460 60.00%45.09%
 25WE4d×Ss2-1 +10045.00%45.09%
 26WE3ntNs10-1 +10090.00%46.33%
 139:J Hetmańczyk - R Zwonek, 4.0 SL27WE3sSh7-1 +5030.00%45.89%
 28WE3ntSh5+1-630 40.00%45.74%
 29WE4sNc4+1-650 50.00%45.85%
 146:J Stokowacki - I Kowalczyk, 25.0 SL30WE5s×NdJ-1 +10090.00%46.95%
 1WE4hEs3+2 +48090.00%48.00%
 2WE3ntSs5+2-660 50.00%48.05%
SUMA:48.05%
±: 
WYNIK:48.05%
MIEJSCE:18

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-30 o 1:52:45 PM