Otwarte Mistrzostwa Śląska Młodzików

Turniej par na zapis maksymalny

Bytom, 15.12.2007r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    QJ7                  E/NS      AK42

          Q652                           103

          Q98                            J95

          J65                            J865

  102           K86543           J3            Q1097

  AK98          43               KJ8           97654

  K64           A107             AQ87          K63

  A743          K9               AQ102         7

          A9                             865

          J107                           AQ2

          J532                           1042

          Q1082                          K943

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2  średnia  50.0  50.0     1   2  średnia  50.0  50.0 

   9   6      -80  30.3  69.7     9   6  4 pasy   79.5  20.5 

   4  12  150      99.3   0.7     4  12     -120  50.0  50.0 

   5  10   50      69.7  30.3     5  10     -150  15.5  84.5 

   3  11     -100  10.6  89.4     3  11  100      94.3   5.7 

   7  13   50      69.7  30.3     7  13  100      94.3   5.7 

   8  14  średnia  50.0  50.0     8  14  średnia  50.0  50.0 

  15  16     -210   0.7  99.3    15  16     -120  50.0  50.0 

  23  20      -90  20.5  79.5    23  20     -120  50.0  50.0 

  18  26   50      69.7  30.3    18  26     -120  50.0  50.0 

  19  24   50      69.7  30.3    19  24     -120  50.0  50.0 

 

  17  25  4 pasy   40.2  59.8    17  25     -150  15.5  84.5 

  21  27   50      69.7  30.3    21  27     -200   0.7  99.3 

  22  28  średnia  50.0  50.0    22  28  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      KJ3                  W/OBIE    A9643

          Q95                            1085

          J109                           54

          J763                           A62

  765           A10984           102           5

  76            K84              Q74           KJ963

  86532         KQ4              AK2           Q86

  Q104          K5               K10983        QJ74

          Q2                             KQJ87

          AJ1032                         A2

          A7                             J10973

          A982                           5

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -110   0.7  99.3     3   4     -170   1.3  98.8 

   1   9  średnia  50.0  50.0     1   9  średnia  50.0  50.0 

   8  11  100      50.0  50.0     8  11     -130  12.1  87.9 

   7  12  100      50.0  50.0     7  12  4 pasy   71.7  28.3 

   6  10  140      89.4  10.6     6  10      -90  44.6  55.4 

  14   2  300      99.3   0.7    14   2  4 pasy   71.7  28.3 

  13   5  średnia  50.0  50.0    13   5  średnia  50.0  50.0 

  17  18  110      69.7  30.3    17  18     -110  28.3  71.7 

  15  23      -50  25.4  74.6    15  23  170      98.8   1.2 

  22  25     -100  10.6  89.4    22  25      -80  55.4  44.6 

  21  26      -50  25.4  74.6    21  26  140      87.9  12.1 

 

  20  24  100      50.0  50.0    20  24     -110  28.3  71.7 

  28  16  120      79.5  20.5    28  16  40% 60%  40.0  60.0 

  27  19  średnia  50.0  50.0    27  19  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      KQ9                  E/EW      Q102

          KQJ87                          Q983

          KQJ                            Q953

          Q6                             K10

  A876          J1042            A94           J5

  10            952              J54           AK2

  10965         A84              AK6           1072

  8753          A104             A842          QJ976

          53                             K8763

          A643                           1076

          732                            J84

          KJ92                           53

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5   6  170      50.0  50.0     5   6     -110  50.0  50.0 

  14   7  170      50.0  50.0    14   7      -90  74.6  25.4 

   1   8  średnia  50.0  50.0     1   8  średnia  50.0  50.0 

   3   2  180      74.6  25.4     3   2  200      94.3   5.7 

  13  12  180      74.6  25.4    13  12     -150  30.3  69.7 

  11  10  620      99.3   0.7    11  10     -110  50.0  50.0 

   4   9  średnia  50.0  50.0     4   9  średnia  50.0  50.0 

  19  20  200      89.4  10.6    19  20     -110  50.0  50.0 

  28  21  140      15.5  84.5    28  21      -90  74.6  25.4 

  15  22  140      15.5  84.5    15  22     -600  10.6  89.4 

  17  16  110       0.7  99.3    17  16     -690   0.7  99.3 

 

  27  26  170      50.0  50.0    27  26  200      94.3   5.7 

  25  24  150      30.3  69.7    25  24     -180  20.5  79.5 

  18  23  średnia  50.0  50.0    18  23  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    J106                 W/NIKT    K7

          AJ86                           J107

          AJ107                          KJ76

          108                            A1076

  43            752              J632          A105

  KQ10943       75               K432          9865

  4             K92              1093          84

  Q765          AJ943            85            KJ43

          AKQ98                          Q984

          2                              AQ

          Q8653                          AQ52

          K2                             Q92

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   8  140      20.5  79.5     7   8  130      59.8  40.2 

   6  11  650      99.3   0.7     6  11  110      30.3  69.7 

   4  13  620      89.4  10.6     4  13  150      79.5  20.5 

   1   3  średnia  50.0  50.0     1   3  średnia  50.0  50.0 

  14   9  230      74.6  25.4    14   9  150      79.5  20.5 

   5  12     -120  10.6  89.4     5  12      -50   5.7  94.3 

   2  10  średnia  50.0  50.0     2  10  średnia  50.0  50.0 

  21  22     -200   0.7  99.3    21  22  150      79.5  20.5 

  20  25  180      50.0  50.0    20  25  120      50.0  50.0 

  18  27  170      35.2  64.8    18  27  110      30.3  69.7 

  15  17  230      74.6  25.4    15  17  720      99.3   0.7 

 

  28  23  200      59.8  40.2    28  23      -50   5.7  94.3 

  19  26  170      35.2  64.8    19  26  110      30.3  69.7 

  16  24  średnia  50.0  50.0    16  24  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      A732                 E/OBIE    J10

          10876                          653

          KQ9                            10652

          A2                             AK73

  94            J10865           AQ832         K96

  J92           Q3               Q7            AJ942

  872           AJ53             J98           AQ7

  KJ754         98               1065          J4

          KQ                             754

          AK54                           K108

          1064                           K43

          Q1063                          Q982

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  150      84.5  15.5     9  10     -100  69.7  30.3 

  13   3     -100  10.6  89.4    13   3      -90  79.5  20.5 

  11   2  400      99.3   0.7    11   2  100      89.4  10.6 

   7   5   90      50.0  50.0     7   5     -150  20.5  79.5 

   1  14  średnia  50.0  50.0     1  14  średnia  50.0  50.0 

   4   8   90      50.0  50.0     4   8     -110  59.8  40.2 

   6  12  średnia  50.0  50.0     6  12  średnia  50.0  50.0 

  23  24     -100  10.6  89.4    23  24     -170  10.6  89.4 

  27  17     -100  10.6  89.4    27  17  200      99.3   0.7 

  25  16   90      50.0  50.0    25  16     -140  40.2  59.8 

  21  19  120      69.7  30.3    21  19     -140  40.2  59.8 

 

  15  28  150      84.5  15.5    15  28     -140  40.2  59.8 

  18  22      -50  30.3  69.7    18  22     -600   0.7  99.3 

  20  26  średnia  50.0  50.0    20  26  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    543                  W/NS      Q92

          K754                           Q87

          AK3                            A109

          AJ6                            AK87

  A96           K1082            53            AK10874

  J109          2                A5            62

  Q1095         J76              QJ863         75

  943           KQ875            9532          QJ6

          QJ7                            J6

          AQ863                          KJ10943

          842                            K42

          102                            104

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  400      89.4  10.6    11  12  630      93.3   6.7 

   8  10      -50   0.7  99.3     8  10     -100  12.1  87.9 

   5  14   90      15.5  84.5     5  14  170      55.4  44.6 

   2   9  140      59.8  40.2     2   9  630      93.3   6.7 

  13   6  140      59.8  40.2    13   6     -200   1.3  98.8 

   1   4  średnia  50.0  50.0     1   4  średnia  50.0  50.0 

   7   3  średnia  50.0  50.0     7   3  średnia  50.0  50.0 

  25  26  110      30.3  69.7    25  26  140      33.8  66.3 

  22  24  430      99.3   0.7    22  24  180      66.3  33.7 

  19  28   90      15.5  84.5    19  28  100      22.9  77.1 

  16  23  140      59.8  40.2    16  23  620      77.1  22.9 

 

  27  20  140      59.8  40.2    27  20  150      44.6  55.4 

  15  18  140      59.8  40.2    15  18  średnia  50.0  50.0 

  21  17  średnia  50.0  50.0    21  17  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    A42                  E/NIKT    AK94

          98                             KQJ8

          AQJ84                          A106

          QJ7                            A7

  Q865          KJ7              Q32           87

  A6532         KQJ7             732           A9654

  65            1093             9753          Q4

  85            632              J32           10854

          1093                           J1065

          104                            10

          K72                            KJ82

          AK1094                         KQ96

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  13  14  150      68.0  32.0    13  14  400      45.5  54.5 

   2  12  130      41.0  59.0     2  12  430      68.0  32.0 

   3  10  średnia  50.0  50.0     3  10  średnia  50.0  50.0 

   6   4     -620   0.3  99.7     6   4  430      68.0  32.0 

   9   8  150      68.0  32.0     9   8  460      90.6   9.4 

   5  11  150      68.0  32.0     5  11  210      32.0  68.0 

   1   7  średnia  50.0  50.0     1   7  średnia  50.0  50.0 

  27  28  180      90.6   9.4    27  28  490      99.7   0.3 

  16  26  660      99.7   0.3    16  26  430      68.0  32.0 

  17  24   90       9.4  90.6    17  24  150      13.9  86.1 

  20  18  110      22.9  77.1    20  18  150      13.9  86.1 

 

  23  22  150      68.0  32.0    23  22      -50   0.3  99.7 

  19  25  130      41.0  59.0    19  25  210      32.0  68.0 

  15  21  110      22.9  77.1    15  21  430      68.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      AK1082               W/EW      32

          64                             AJ85

          83                             Q742

          8765                           1043

  Q953          6                A10974        K65

  AK53          QJ1097           74            10963

  J10           K642             AJ5           K1086

  K93           A102             Q96           AK

          J74                            QJ8

          82                             KQ2

          AQ975                          93

          QJ4                            J8752

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   5   4     -200   0.0 100.0     5   4     -170   8.3  91.7 

   9  12   50      95.8   4.2     9  12     -110  45.8  54.2 

  14  10     -180  12.5  87.5    14  10      -90  58.3  41.7 

  11   7      -70  83.3  16.7    11   7     -110  45.8  54.2 

   8   3     -120  62.5  37.5     8   3     -140  25.0  75.0 

   6   2     -170  37.5  62.5     6   2  100      79.2  20.8 

   1  13  średnia  50.0  50.0     1  13  średnia  50.0  50.0 

  19  18     -110  75.0  25.0    19  18     -140  25.0  75.0 

  23  26     -180  12.5  87.5    23  26  100      79.2  20.8 

  28  24     -170  37.5  62.5    28  24  200      95.8   4.2 

  25  21     -170  37.5  62.5    25  21     -180   0.0 100.0 

 

  22  17   50      95.8   4.2    22  17   70      66.7  33.3 

  20  16     -170  37.5  62.5    20  16  200      95.8   4.2 

  15  27     -120  62.5  37.5    15  27     -140  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    K103                 E/NS      7

          J10                            J53

          AJ865                          AQ743

          A97                            9853

  A5            Q8742            Q103          KJ94

  K742          863              A962          KQ87

  Q742          10               J106          K8

  J62           K543             A72           KQ10

          J96                            A8652

          AQ95                           104

          K93                            952

          Q108                           J64

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   7  110      50.0  50.0     6   7     -210  50.0  50.0 

   8  12   70      25.0  75.0     8  12     -180  70.8  29.2 

   4  10   90      37.5  62.5     4  10     -180  70.8  29.2 

   2  13  200      87.5  12.5     2  13     -230  29.2  70.8 

   3  14   90      37.5  62.5     3  14     -430  16.7  83.3 

  11   9      -50  12.5  87.5    11   9     -450   8.3  91.7 

   1   5  średnia  50.0  50.0     1   5  średnia  50.0  50.0 

  20  21  120      58.3  41.7    20  21     -210  50.0  50.0 

  22  26     -100   0.0 100.0    22  26     -150  83.3  16.7 

  18  24  130      70.8  29.2    18  24     -210  50.0  50.0 

  16  27  430     100.0   0.0    16  27     -460   0.0 100.0 

 

  17  28  200      87.5  12.5    17  28     -230  29.2  70.8 

  25  23  130      70.8  29.2    25  23     -140  91.7   8.3 

  15  19      -50  12.5  87.5    15  19     -110 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      632                  W/OBIE    965

          Q2                             10652

          Q92                            1094

          AJ954                          A102

  74            AKQ98            AKJ8          Q743

  10975         K64              Q74           K

  J43           1085             AK83          QJ75

  KQ76          108              J4            KQ75

          J105                           102

          AJ83                           AJ983

          AK76                           62

          32                             9863

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  13     -100  20.8  79.2    11  13     -650  16.7  83.3 

   3  12     -100  20.8  79.2     3  12     -660   4.2  95.8 

   7  10   90      75.0  25.0     7  10     -180  50.0  50.0 

   9   5      -50  58.3  41.7     9   5     -130  70.8  29.2 

  14   4      -50  58.3  41.7    14   4     -170  58.3  41.7 

   2   8  110      91.7   8.3     2   8     -130  70.8  29.2 

   1   6  średnia  50.0  50.0     1   6  średnia  50.0  50.0 

  25  27      -90  41.7  58.3    25  27     -660   4.2  95.8 

  17  26     -100  20.8  79.2    17  26     -630  33.3  66.7 

  21  24      -50  58.3  41.7    21  24     -630  33.3  66.7 

  23  19  100      83.3  16.7    23  19  100     100.0   0.0 

 

  28  18     -300   0.0 100.0    28  18     -110  91.7   8.3 

  16  22     -100  20.8  79.2    16  22     -630  33.3  66.7 

  15  20  120     100.0   0.0    15  20     -120  83.3  16.7 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      K83                  E/EW      QJ108

          Q105                           K82

          Q9543                          432

          K2                             964

  A10           9654             AK764         932

  KJ9764        A2               AJ3           10965

  A             KJ108            1095          Q876

  J754          1093             Q8            A2

          QJ72                           5

          83                             Q74

          762                            AKJ

          AQ86                           KJ10753

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -150   9.4  90.6     2   5  300      86.1  13.9 

  14  12  200      99.7   0.3    14  12  800      99.7   0.3 

  13  10     -100  45.5  54.5    13  10      -50  27.4  72.6 

   8   6     -140  18.4  81.6     8   6  100      45.5  54.5 

   4   7   50      77.1  22.9     4   7  110      59.0  41.0 

   9   3      -80  54.5  45.5     9   3  300      86.1  13.9 

   1  11  średnia  50.0  50.0     1  11  średnia  50.0  50.0 

  16  19     -110  32.0  68.0    16  19      -80   9.4  90.6 

  28  26   50      77.1  22.9    28  26     -100   0.3  99.7 

  27  24   50      77.1  22.9    27  24      -50  27.4  72.6 

  22  20     -110  32.0  68.0    22  20  110      59.0  41.0 

 

  18  21     -170   0.3  99.7    18  21      -50  27.4  72.6 

  23  17   50      77.1  22.9    23  17  200      72.6  27.4 

  15  25  średnia  50.0  50.0    15  25  średnia  50.0  50.0