TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          BIELSKO-B.  20.06.2011

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -130   4.0  10.0     1   2     -430   0.0  14.0     1   2     -650   2.0  12.0 

   3   4  170      14.0   0.0     3   4     -140   7.0   7.0     3   4     -100  14.0   0.0 

   5   6     -130   4.0  10.0     5   6     -130  10.0   4.0     5   6     -620   4.0  10.0 

   7   8   50      10.0   4.0     7   8     -120  12.0   2.0     7   8     -800   0.0  14.0 

   9  10     -130   4.0  10.0     9  10     -140   7.0   7.0     9  10     -170   9.0   5.0 

  11  12     -130   4.0  10.0    11  12     -150   3.0  11.0    11  12     -170   9.0   5.0 

  13  14     -130   4.0  10.0    13  14  400      14.0   0.0    13  14     -130  12.0   2.0 

  15  16  140      12.0   2.0    15  16     -150   3.0  11.0    15  16     -200   6.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   9  200       1.0  13.0     1   9  100       4.0  10.0     1   9     -600  10.0   4.0 

   2  10  650      13.0   1.0     2  10  100       4.0  10.0     2  10     -600  10.0   4.0 

   3  11  620       7.0   7.0     3  11  300      10.0   4.0     3  11     -660   0.0  14.0 

   4  12  620       7.0   7.0     4  12  650      14.0   0.0     4  12     -600  10.0   4.0 

   5  13  200       1.0  13.0     5  13  300      10.0   4.0     5  13     -630   4.0  10.0 

   6  14  650      13.0   1.0     6  14  300      10.0   4.0     6  14  100      14.0   0.0 

   7  15  620       7.0   7.0     7  15     -200   0.0  14.0     7  15     -630   4.0  10.0 

   8  16  620       7.0   7.0     8  16  100       4.0  10.0     8  16     -630   4.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   3     -200   3.0  11.0     2   3   50      12.0   2.0     2   3  450       2.0  12.0 

  13  12     -200   3.0  11.0    13  12     -140   6.0   8.0    13  12  460       7.0   7.0 

   6   7  žrednia   7.0   7.0     6   7  100      14.0   0.0     6   7  490      13.0   1.0 

  10  15      -90   8.3   5.7    10  15     -100   9.0   5.0    10  15  460       7.0   7.0 

  16   9  110      11.0   3.0    16   9     -170   2.0  12.0    16   9  460       7.0   7.0 

   8   5     -200   3.0  11.0     8   5     -170   2.0  12.0     8   5  490      13.0   1.0 

  11  14  žrednia   7.0   7.0    11  14     -100   9.0   5.0    11  14  460       7.0   7.0 

   4   1  200      13.7   0.3     4   1     -170   2.0  12.0     4   1  400       0.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   6     -100   8.0   6.0     2   6     -450   4.0  10.0     2   6     -550   2.0  12.0 

  13  15  600      14.0   0.0    13  15     -450   4.0  10.0    13  15     -420   6.0   8.0 

   3  16     -100   8.0   6.0     3  16     -300  11.0   3.0     3  16     -150  10.0   4.0 

   9  11     -100   8.0   6.0     9  11     -300  11.0   3.0     9  11     -140  12.0   2.0 

   4  10     -170   0.0  14.0     4  10     -450   4.0  10.0     4  10     -500   4.0  10.0 

  12   8  200      12.0   2.0    12   8   50      14.0   0.0    12   8     -200   8.0   6.0 

   5   7     -110   3.0  11.0     5   7     -450   4.0  10.0     5   7     -610   0.0  14.0 

   1  14     -110   3.0  11.0     1  14     -450   4.0  10.0     1  14   50      14.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   3     -630   8.0   6.0     6   3  150      10.0   4.0     6   3     -110   0.0  14.0 

   2  13     -630   8.0   6.0     2  13   90       3.0  11.0     2  13  110      10.0   4.0 

  15   9     -630   8.0   6.0    15   9  150      10.0   4.0    15   9  120      12.0   2.0 

  16  11     -660   1.0  13.0    16  11  120       6.0   8.0    16  11     -100   5.0   9.0 

  12  10     -660   1.0  13.0    12  10  180      14.0   0.0    12  10     -100   5.0   9.0 

   5   4     -630   8.0   6.0     5   4  150      10.0   4.0     5   4  150      14.0   0.0 

   8   1     -630   8.0   6.0     8   1      -50   0.0  14.0     8   1     -100   5.0   9.0 

   7  14     -100  14.0   0.0     7  14   90       3.0  11.0     7  14     -100   5.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   9     -660   4.0  10.0     6   9     -100   4.0  10.0     6   9     -450  14.0   0.0 

   3  13  100      14.0   0.0     3  13     -150   1.0  13.0     3  13     -480  10.0   4.0 

  12   2     -660   4.0  10.0    12   2  170      10.0   4.0    12   2     -800   4.0  10.0 

  10  16     -240  12.0   2.0    10  16      -50   7.0   7.0    10  16     -500   6.0   8.0 

  15  11     -660   4.0  10.0    15  11     -150   1.0  13.0    15  11    -1400   1.0  13.0 

   7   1     -660   4.0  10.0     7   1  280      12.0   2.0     7   1     -480  10.0   4.0 

   5  14     -600  10.0   4.0     5  14      -50   7.0   7.0     5  14     -480  10.0   4.0 

   4   8     -660   4.0  10.0     4   8  590      14.0   0.0     4   8    -1400   1.0  13.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  13      -50   1.0  13.0     6  13     -200   4.0  10.0     6  13     -110   8.0   6.0 

   3  15   90       5.0   9.0     3  15     -790   0.0  14.0     3  15     -110   8.0   6.0 

  10  11   90       5.0   9.0    10  11  730      14.0   0.0    10  11     -110   8.0   6.0 

  12   9  120      10.0   4.0    12   9  300      10.0   4.0    12   9     -200   2.0  12.0 

   2   7  120      10.0   4.0     2   7  200       8.0   6.0     2   7     -300   0.0  14.0 

   1   5      -50   1.0  13.0     1   5  500      12.0   2.0     1   5     -110   8.0   6.0 

  16   4  150      14.0   0.0    16   4  170       6.0   8.0    16   4   50      14.0   0.0 

  14   8  120      10.0   4.0    14   8     -620   2.0  12.0    14   8     -110   8.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  11     -600   3.0  11.0     6  11  650       5.0   9.0     6  11  400       3.0  11.0 

   3  10  100      10.0   4.0     3  10  650       5.0   9.0     3  10  430      11.0   3.0 

   2   9     -120   8.0   6.0     2   9  650       5.0   9.0     2   9  400       3.0  11.0 

  13   7  200      13.0   1.0    13   7  650       5.0   9.0    13   7  400       3.0  11.0 

  12   5     -150   6.0   8.0    12   5  680      13.0   1.0    12   5  400       3.0  11.0 

  15   8     -600   3.0  11.0    15   8  650       5.0   9.0    15   8  430      11.0   3.0 

   1  16     -630   0.0  14.0     1  16  650       5.0   9.0     1  16  430      11.0   3.0 

   4  14  200      13.0   1.0     4  14  680      13.0   1.0     4  14  430      11.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  10     -110   0.0  14.0     6  10  100      12.0   2.0     6  10  150      14.0   0.0 

   3  12  130       2.0  12.0     3  12     -100   6.0   8.0     3  12      -50   4.0  10.0 

  13  11  400       7.0   7.0    13  11  150      14.0   0.0    13  11   50       8.0   6.0 

   2   5  400       7.0   7.0     2   5     -100   6.0   8.0     2   5  140      12.0   2.0 

  15   1  460      14.0   0.0    15   1     -300   0.0  14.0    15   1      -90   1.0  13.0 

   9   8  400       7.0   7.0     9   8     -140   2.0  12.0     9   8   50       8.0   6.0 

   7   4  430      12.0   2.0     7   4     -100   6.0   8.0     7   4   50       8.0   6.0 

  16  14  400       7.0   7.0    16  14      -90  10.0   4.0    16  14      -90   1.0  13.0 

 

 

 

 

  # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A10972              ||         P  KQ954               ||         P  Q95                 |

|         C  Q752                ||         C  10532               ||         C  1053                |

|         K  A2                  ||         K  72                  ||         K  97542               |

|         T  83                  ||         T  J10                 ||         T  85                  |

|  P  K64         P  3           ||  P  82          P  AJ1063      ||  P  AJ832       P  K6          |

|  C  4        N  C  K9863       ||  C  K7       N  C  AJ4         ||  C  K742     N  C  A986        |

|  K  KJ954   W E K  10873       ||  K  A10643  W E K  QJ8         ||  K  A108    W E K  QJ63        |

|  T  AJ92     S  T  KQ7         ||  T  7632     S  T  A4          ||  T  3        S  T  Q97         |

|         P  QJ85                ||         P  7                   ||         P  1074                |

|         C  AJ10                ||         C  Q986                ||         C  QJ                  |

|         K  Q6            200611||         K  K95           200611||         K  K             200611|

|         T  10654               ||         T  KQ985               ||         T  AKJ10642            |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A9832               ||         P  K                   ||         P  KQ                  |

|         C  QJ7                 ||         C  AQ9742              ||         C  8732                |

|         K  J52                 ||         K  QJ752               ||         K  10532               |

|         T  A10                 ||         T  A                   ||         T  Q62                 |

|  P  K107        P  QJ6         ||  P  109743      P  QJ852       ||  P  53          P  A98742      |

|  C  4        N  C  52          ||  C  ==       N  C  10          ||  C  KQJ4     N  C  96          |

|  K  K10876  W E K  AQ43        ||  K  A6      W E K  K943        ||  K  K98     W E K  AQJ         |

|  T  KJ76     S  T  Q842        ||  T  Q97432   S  T  K108        ||  T  AJ43     S  T  K7          |

|         P  54                  ||         P  A6                  ||         P  J106                |

|         C  AK109863            ||         C  KJ8653              ||         C  A105                |

|         K  9             200611||         K  108           200611||         K  764           200611|

|         T  953                 ||         T  J65                 ||         T  10985               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J10                 ||         P  AK5                 ||         P  AJ2                 |

|         C  J753                ||         C  J6                  ||         C  A108                |

|         K  J54                 ||         K  Q653                ||         K  AQ6                 |

|         T  Q743                ||         T  Q543                ||         T  A654                |

|  P  Q94         P  6532        ||  P  109762      P  84          ||  P  43          P  Q875        |

|  C  42       N  C  A86         ||  C  97       N  C  AQ842       ||  C  K752     N  C  J64         |

|  K  Q872    W E K  AK          ||  K  A4      W E K  K10972      ||  K  J842    W E K  10975       |

|  T  KJ95     S  T  A1086       ||  T  K987     S  T  A           ||  T  J97      S  T  K10         |

|         P  AK87                ||         P  QJ3                 ||         P  K1096               |

|         C  KQ109               ||         C  K1053               ||         C  Q93                 |

|         K  10963         200611||         K  J8            200611||         K  K3            200611|

|         T  2                   ||         T  J1062               ||         T  Q832                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A82                 ||         P  ==                  ||         P  942                 |

|         C  7632                ||         C  QJ6432              ||         C  AKQ9842             |

|         K  KQ96                ||         K  96                  ||         K  84                  |

|         T  76                  ||         T  AKJ53               ||         T  10                  |

|  P  76          P  KQJ53       ||  P  AK976432    P  Q5          ||  P  A103        P  KQ76        |

|  C  KJ984    N  C  A10         ||  C  A        N  C  987         ||  C  5        N  C  763         |

|  K  J43     W E K  5           ||  K  A7      W E K  QJ10532     ||  K  AJ1072  W E K  6           |

|  T  Q84      S  T  109532      ||  T  76       S  T  Q9          ||  T  KQ74     S  T  J8632       |

|         P  1094                ||         P  J108                ||         P  J85                 |

|         C  Q5                  ||         C  K105                ||         C  J10                 |

|         K  A10872        200611||         K  K84           200611||         K  KQ953         200611|

|         T  AKJ                 ||         T  10842               ||         T  A95                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  742                 ||         P  K953                ||         P  QJ4                 |

|         C  10542               ||         C  Q104                ||         C  862                 |

|         K  A8                  ||         K  J62                 ||         K  AQJ                 |

|         T  A864                ||         T  1075                ||         T  7643                |

|  P  AKQ85       P  J10         ||  P  A82         P  J4          ||  P  A1052       P  K86         |

|  C  Q        N  C  AJ73        ||  C  J932     N  C  K65         ||  C  A10543   N  C  Q9          |

|  K  Q76     W E K  K53         ||  K  K875    W E K  Q1093       ||  K  4       W E K  98652       |

|  T  K753     S  T  QJ109       ||  T  J9       S  T  Q862        ||  T  A92      S  T  1085        |

|         P  963                 ||         P  Q1076               ||         P  973                 |

|         C  K986                ||         C  A87                 ||         C  KJ7                 |

|         K  J10942        200611||         K  A4            200611||         K  K1073         200611|

|         T  2                   ||         T  AK43                ||         T  KQJ                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K10753              ||         P  K1097               ||         P  QJ109876            |

|         C  9843                ||         C  K8732               ||         C  J32                 |

|         K  2                   ||         K  A9                  ||         K  874                 |

|         T  K74                 ||         T  84                  ||         T  ==                  |

|  P  A96         P  QJ          ||  P  A           P  8532        ||  P  A5          P  K42         |

|  C  AJ76     N  C  Q           ||  C  Q64      N  C  AJ109       ||  C  A9764    N  C  KQ8         |

|  K  K10     W E K  AQJ9873     ||  K  107652  W E K  4           ||  K  AJ632   W E K  K9          |

|  T  QJ106    S  T  532         ||  T  QJ96     S  T  K1053       ||  T  6        S  T  107432      |

|         P  842                 ||         P  QJ64                ||         P  3                   |

|         C  K1052               ||         C  5                   ||         C  105                 |

|         K  654           200611||         K  KQJ83         200611||         K  Q105          200611|

|         T  A98                 ||         T  A72                 ||         T  AKQJ985             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  10652               ||         P  5                   ||         P  J73                 |

|         C  AKJ3                ||         C  8762                ||         C  K76                 |

|         K  93                  ||         K  K54                 ||         K  1032                |

|         T  1032                ||         T  Q8653               ||         T  KJ103               |

|  P  K           P  Q9843       ||  P  AQ8643      P  K10         ||  P  AKQ         P  8654        |

|  C  Q9764    N  C  85          ||  C  ==       N  C  Q543        ||  C  95432    N  C  108         |

|  K  Q872    W E K  J4          ||  K  Q9763   W E K  J8          ||  K  Q8      W E K  AKJ95       |

|  T  J94      S  T  AQ86        ||  T  AJ       S  T  K10942      ||  T  852      S  T  96          |

|         P  AJ7                 ||         P  J972                ||         P  1092                |

|         C  102                 ||         C  AKJ109              ||         C  AQJ                 |

|         K  AK1065        200611||         K  A102          200611||         K  764           200611|

|         T  K75                 ||         T  7                   ||         T  AQ74                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1032                ||         P  AQ6542              ||         P  8532                |

|         C  KJ1042              ||         C  J92                 ||         C  AK63                |

|         K  98                  ||         K  98                  ||         K  A9                  |

|         T  AJ2                 ||         T  K7                  ||         T  QJ7                 |

|  P  KJ97        P  865         ||  P  J7          P  93          ||  P  QJ76        P  AK9         |

|  C  A8       N  C  Q953        ||  C  Q108     N  C  K63         ||  C  974      N  C  1052        |

|  K  AQ532   W E K  K10         ||  K  6       W E K  A75432      ||  K  5       W E K  8763        |

|  T  Q8       S  T  K1074       ||  T  QJ106432 S  T  85          ||  T  K8642    S  T  1053        |

|         P  AQ4                 ||         P  K108                ||         P  104                 |

|         C  76                  ||         C  A754                ||         C  QJ8                 |

|         K  J764          200611||         K  KQJ10         200611||         K  KQJ1042       200611|

|         T  9653                ||         T  A9                  ||         T  A9                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q4                  ||         P  J1043               ||         P  762                 |

|         C  972                 ||         C  2                   ||         C  AQ982               |

|         K  AK3                 ||         K  KQ543               ||         K  J74                 |

|         T  KQJ43               ||         T  QJ10                ||         T  A5                  |

|  P  J10965      P  K73         ||  P  76          P  K982        ||  P  QJ984       P  A53         |

|  C  1084     N  C  AKQ6        ||  C  A1096    N  C  Q8543       ||  C  K75      N  C  63          |

|  K  9862    W E K  104         ||  K  A1076   W E K  9           ||  K  AQ      W E K  10932       |

|  T  2        S  T  10986       ||  T  732      S  T  A84         ||  T  KJ10     S  T  8764        |

|         P  A82                 ||         P  AQ5                 ||         P  K10                 |

|         C  J53                 ||         C  KJ7                 ||         C  J104                |

|         K  QJ75          200611||         K  J82           200611||         K  K865          200611|

|         T  A75                 ||         T  K965                ||         T  Q932                |

|________________________________||________________________________||________________________________|