Zarząd

RODO kontrahenci

RODO zawodnicy

RODO PZBS

Statut ŚlZBS

Statut ŚlZBS tekst jednolity

Sprawozdanie merytoryczne za 2023

Bilans 2023

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Władze ŚlZBS
Zarząd

• Ryszard Łazikiewicz - prezes 607 505 397
• Krzysztof Tomsia - wiceprezes skarbnik 511 729 804
• Andrzej Pluszczewski - sekretarz 663 284 300
• Adrian Bakalarz - koordynator d/s młodzieży 698 484 449
• Tomasz Kierepka - szkolenie młodzieĹźy 501308 999
• Paweł Jonczyk - pkl+kareta 605 132 260
• Andrzej Maszczyszyn - członek 602 525 811
Komisja Rewizyjna
• Janusz Jabłoński - przewodniczący 795 539 815
• Alfred Bartkowiak - członek 695 146 442
• Andrzej Staszek - członek 602 131 680